Stemlokaal met geleidelijnmatten. Voor de tafel van de stembureauleden ligt een witte klankplaat met zwarte omlijning.

Toegankelijke verkiezingen

Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen met kiesrecht moet kunnen stemmen. Dat wil dus ook zeggen: toegankelijke stemlokalen. Voor mensen met een visuele beperking zijn stemlokalen inclusief als ze volledig zelfstandig hun weg kunnen vinden naar het lokaal en stemhokje. Deze zelfstandigheid faciliteer je met een tijdelijke geleideroute. Maar waar begin je? Hoe en waar leg je ze? Wat zijn de richtlijnen? Waar moet je rekening mee houden? Aan welke eisen moeten ze voldoen? En hoe hou je tegelijkertijd rekening met mensen die slecht ter been zijn? TG Lining heeft alle deskundigheid in huis om jouw stemlokalen op een veilige manier toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden.

Meer weten over hoe je een stemlokaal het beste toegankelijk maakt voor mensen met een visuele handicap of beperking? Kijk dan op toegankelijkeverkiezingen.nl.

“Het ging weer prima met het neerleggen van de matten en het gebruik ervan. Het zijn fijne matten van goede kwaliteit. En je kan ze blijven gebruiken. We hebben veel reacties ontvangen van mensen. Ze waren blij verrast en je merkt ook dat ziende mensen het ook fijn vinden om de lijn te volgen. Al met al was het een zeer geslaagde actie.”

Foto van de ingang van een stembureau met tijdelijke matten met geleidelijnen op de grond.
Logo van TG Lining

Zoeken op deze website