Waarschuwingsmarkering bovenaan een trap.

Braille op de bodem

Louis Braille ontwikkelde het brailleschrift vanuit het principe dat je het reliëf op het papier kunt voelen met je vingers. Het uitgangspunt bij geleidevoorzieningen is dat je ze kunt voelen met je handen en voeten, en kunt horen met je oren.

Als je geen of verminderd zicht hebt, worden je andere zintuigen aangesproken. Allereerst je tastzin, maar ook je gehoor. Ga je met de taststok al rollend of tikkend over het reliëf dat geleidelijnen en -noppen op de bodem vormen, dan voel je een trilling in je hand. Maar je kunt de lijnen en noppen ook voelen met je voeten.

Daarnaast kun je ze ook horen, doordat ze met de taststok anders klinken dan de bestrating eromheen. Door het herkenbare patroon voelen gebruikers zich zekerder en kunnen ze zich makkelijker verplaatsen. Geleidevoorzieningen zijn dus een soort braille op de bodem.


Louis Braille

Louis Braille (1809 – 1852) was zoon van een timmerman in het Franse plaatsje Coupvray. Als klein jongetje speelde hij graag in de werkplaats van zijn vader. Op driejarige leeftijd verwondde hij zichzelf daarbij, nadat hij zichzelf ongelukkigerwijs een priem in het oog stak. Hij kreeg een ooginfectie, die uiteindelijk leidde tot volledige blindheid.

In 1819 ging Braille naar het Nationaal Instituut voor Blinde Kinderen in Parijs. Hier vernam hij dat een officier uit het Franse leger een soort nachtschrift had ontwikkeld om boodschappen over te brengen aan het front. Het bestond uit een raster van twaalf punten, waarop in reliëf codes werden aangebracht die in het donker voelbaar waren. Vermoedelijk heeft Louis Braille op dit systeem voortgeborduurd tot hij, 20 jaar oud pas, een kant-en-klaar blindenschrift presenteerde. De twaalf punten had Braille vervangen door een minder ingewikkeld systeem met zes punten, waarbij behalve letters en hoofdletters ook leestekens, cijfers en andere aanduidingen gebruikt konden worden.


Medeleerlingen begonnen het brailleschrift direct te gebruiken maar pas in 1854, twee jaar na zijn dood, werd het schrift door het Instituut erkend als volwaardige lees- en schrijftaal voor blinden. Wereldwijd is het brailleschrift nog steeds de standaard voor blinden en slechtzienden om schriftelijk te communiceren en informatie tot zich te nemen. Er is zelfs brailleschrift voor muziek, wiskunde en tekstverwerking op de computer en de mobiele telefoon ontwikkeld.

Louis Braille heeft met zijn brailleschrift talloze blinden en slechtzienden vrijheid gegeven. Vrijheid om zich te ontwikkelen, te communiceren en mee te doen aan de samenleving. Nog elk jaar is het op 4 januari, de geboortedag van Louis Braille, Wereld Braille Dag.

Logo van TG Lining

Zoeken op deze website