Geleideroute lopend vanaf een waarschuwingsvlak bij een oversteek, om een boom heen.

Richtlijnen

Op deze pagina vind je een doorverwijzing naar de richtlijnen met betrekking tot het Bouwbesluit en de toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking in de openbare ruimte en gebouwen.

Logo van ProRail

OVS00228-V003
Routegeleiding voor blinden en slechtzienden

Logo van TG Lining

Zoeken op deze website