Duurzaamheid

"Het doorgeven van een leefbare aarde aan de volgende generatie beschouw ik ook als mijn verantwoordelijkheid, als mens én als ondernemer. TG Lining is daarom aangesloten bij duurzameleverancier.nl, het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Want duurzaam ondernemen is in mijn optiek vooral een kwestie van doen!

Zo hebben we bij de bouw van ons nieuwe bedrijfspand bewust gekozen voor prefab betonbouw. Beton heeft niet alleen een lange levensduur maar is ook eenvoudig recyclebaar. Bovendien vindt prefab betonbouw onder gecontroleerde omstandigheden plaats zodat er tijdens de productie en montage weinig afval vrij komt. En verder heeft een betonconstructie een groot accumulerend vermogen waardoor sprake is van een stabiel klimaat waarin minder energie verbruikt wordt.

Ons pand wordt verwarmd met restwarmte uit de afvalenergiecentrale van de huisvuilcentrale in Alkmaar. Door energie op te wekken met de warmte die bij afvalverbranding vrijkomt hoeven geen fossiele brandstoffen verbrand te worden wat een vermindering betekent van onze CO2-uitstoot.

Daarnaast hebben we bij het ontwerp van het bedrijfspand bewust gekozen voor toepassing van lichtstraten die het gebruik van kunstverlichting tot een minimum beperken. Waar nodig zijn ruimtes van sensor (led)verlichting voorzien zodat altijd sprake is van doelmatig gebruik van stroom.

Maar ook in ons productieproces streven we ernaar zo duurzaam mogelijk te opereren. Een goed voorbeeld hiervan is de overstap van karton- naar kunststof sjablonen die geschikt zijn voor hergebruik. Dit heeft een aanzienlijke reductie van onze afvalstroom opgeleverd. Maar we blijven onszelf natuurlijk uitdagen in ons streven naar minder!"

 

Tamar Grahmbeek, algemeen directeur