Klankplaat in een museum met persoon die er gebruikt van maakt.

Verzetsmuseum Amsterdam

Amsterdam

“Een prachtige, unieke ervaring. Pionierend, en inspirerend voor de culturele sector in zijn geheel!” – Cornelia Schneider, business manager Nederland, Guide-ID

Verzetsmuseum Amsterdam is het eerste museum in Nederland dat volledig zelfstandig, inclusief en gelijkwaardig toegankelijk is voor mensen met visuele, auditieve of functie/motorische beperking.

In co-creatie met het museum is door de vaste opstelling een geleideroute aangelegd van drie lijnen; aan de hand van de derde lijn kan iemand met een visuele beperking zelf voelen wat de looprichting is.

“Tijdens test met ervaringsdeskundigen kwam ik erachter dat de bezoekers door de hoeveelheid aan informatie en aftakkingen van de route zich niet meer goed konden oriënteren in de ruimte. Ik heb toen een systeem bedacht van drie lijnen, waarbij de derde lijn iets verder van de andere lijnen af ligt. In samenwerking met TG Lining en ervaringsdeskundigen hebben we getest of dit systeem werkt, en wat de beste hoogte van de lijnen en de optimale ruimte tussen de lijnen en de derde lijn is. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een praktisch bruikbaar ontwerp wat daarnaast nog esthetisch is en binnen de vormgeving van het geheel past.” – Sandra ter Mijtelen, destijds hoofd educatie en toegankelijkheid, Verzetsmuseum Amsterdam

Project: Verzetsmuseum Amsterdam – vaste opstelling
Product: epoxyhars geleideroute (maatwerk; TTGL 2 mm hoog, 10 mm breed en Blinkink noppen)
Ondergrond: marmoleum
Opdrachtgever: Verzetsmuseum Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2022
Website: Verzetsmuseum Amsterdam
Kijk ook eens hier: Dedicon (voelreliëfs), Stichting IN Gebaren (productie video’s in gebarentaal), Guide-ID (techniek audio- en videotour)

Logo van TG Lining

Zoeken op deze website