Veelgestelde vragen

...en de antwoorden

Op dit moment is er een pilot waarin het mogelijk wordt gemaakt om aanpassingen aan te vragen door een werkgever die op korte termijn (meerdere) werknemers in dienst wil nemen waarvoor aanpassingen noodzakelijk zijn (in tegenstelling tot de reguliere vergoedingen die altijd aan een specifieke werknemer gerelateerd moet zijn). Mogelijk is dit voor sommige werkgevers interessant: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/subsidie-voor-aanpassing-binnen-uw-bedrijf

Een werkgever kan bij vragen contact opnemen met het Werkgeversservicepunt bij hem in de regio. Op Werk.nl kan de werkgever het servicepunt opzoeken waar hij terecht kan.

Ja, de geleidevoorzieningen die door TG Lining worden aangebracht op treinperrons en stationshallen voldoen aan het ProRail ontwerpvoorschrift OVS00228 (Ontwerpvoorschrift Geleidelijnen en markeringen) en de SPC00216 (Productspecificatie Vloer- en traptredenafwerking voor de transferfunctie van stations). Verder wordt bij plaatsing in de openbare ruimte en in openbare gebouwen de CROW Richtlijn (publicatie 337) aangehouden.

Op deze website hebben we, onder de knop Projecten, een aantal referenties vermeld. Als totaaloverzicht of uitgesplitst naar marktsegment. Vind u in het overzicht geen referentie in de buurt? Neem dan gerust contact op zodat we deze aan u kunnen doorgeven.

U bent ook van harte welkom in onze showroom in Heiloo waar u kunt ervaren hoe het is om zélf aangewezen te zijn op een geleideroute.

 

Ja, de geleidevoorzieningen van TG Lining zijn bij uitstek geschikt om toe te passen bij zowel nieuwbouw als bestaande bouwobjecten. Van bouwkundige maatregelen of voorzieningen is namelijk geen sprake.

Geleidevoorzieningen die worden belast zoals bedoeld, namelijk door voetgangers, hebben een technische levensduur van minimaal 15 jaar. 

Door de hoge hechtkracht en grote slijtvastheid behoeven de producten van TG Lining minimaal (correctief) onderhoud of reparatie. De ervaring leert bovendien dat vooral niet-voetgangersverkeer hiertoe aanleiding geeft.

 

    

De meest toegepaste kleuren zijn wit en zwart. Maar TG Lining kan lijnen en noppen in iedere gewenste RAL kleur benaderen. De uiteindelijke kleur zal altijd iets afwijken van de zuivere RAL kleur omdat de uiteindelijke kleur mede bepaald wordt door de kleur van het epoxyhars zelf en die van de overige bestanddelen.

 

Ja, wij verzorgen het gehele project m.b.t. de geleidevoorzieningen. TG Lining geeft (desgewenst) advies over de meest logische routing, produceert de lijnen en noppen en brengt deze met een ervaren team van monteurs zelf aan. Zo heeft u nergens omkijken naar en weet u zich verzekerd van een perfect eindresultaat. Ook doen we inspecties op kwaliteit van bestaande geleideroutes.

TG Lining hanteert strekkende meterprijzen op projectbasis. De prijs is o.a. afhankelijk van het type ondergrond, de plaats van uitvoering en uiteraard het aantal strekkende meters. U kunt op iedere product pagina via de Offerte knop eenvoudig een vrijblijvende prijsopgaaf aanvragen.

Ja, voetgangers/reizigers kunnen gebruik blijven maken van het gebied tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden. Over pas aangebrachte lijnen en noppen plaatsen we traanplaten zodat het werk goed beschermd wordt maar er geen beperkingen zijn qua toegankelijkheid. Ook niet voor rolstoelrijders of personen met een rollator.

Dit is afhankelijk van de ruwheid van de toplaag. Indien nodig ruwen we deze licht op maar alleen ter plaatse van waar de geleidelijnen en -noppen komen. Zo blijft de tussen- en omliggende bestrating in tact. De geleideroute heeft daardoor GEEN afwijkende baankleur ten opzichte van de resterende bestrating. Dit zorgt voor een strakke uitstraling van het project.

De aanhechting van epoxy lijnen en noppen is mogelijk op vrijwel alle soorten (elementen)verhardingen, vloerafwerkingen, gietvloeren of slijtlagen. Een greep uit de ondergronden waarop we in de afgelopen 20 jaar voorzieningen hebben aangebracht: (giet)asfalt, bezande klinkers (alle formaten), beton- of (grind)tegels, (ingestrooide) slijtlagen, linoleum, marmoleum, marmer, graniet, alta kwartsiet en vinyl. En nog veel meer. Uitzondering zijn glasplaten, blauw hardsteen, sommige natuursteensoorten en onbezande klinkers omdat de aanhechting hierop niet gegarandeerd kan worden. Bij twijfel maken we graag een monster in onze werkplaats. We hebben goede ervaringen met materialen van o.a. onderstaande leveranciers.

Dat is mogelijk, maar esthetisch en functioneel is het te prefereren om voegen uit te sparen (vrij te houden). Omdat we met sjablonen werken kunnen we deze, tot op zekere hoogte, aanpassen aan het bestratingsverband. Is er sprake van uitzonderlijk veel voegen, bijvoorbeeld bij een klinkerbestrating, dan worden klinkers in de werkplaats van TG Lining belijnd en in een uitgespaarde baan in de bestrating aangebracht.

Vaak wel, niet altijd. In het geval van elementen verhardingen zoals klinkers worden deze juist altijd bij TG Lining in de werkplaats belijnd of van noppen voorzien. De reden hiervan is dat klinkers zelden maatvast zijn waardoor het lastig is om een strakke geleideroute in het werk te maken. Door klinkers vooraf stuk voor stuk te belijnen en naderhand in een (vrijgehouden) baan in te straten lukt dit wel. Ongeacht het toegepaste bestratingsverband.

 

Uiteraard is dat mogelijk. Als u ons het monster stuurt zorgen wij kosteloos binnen een week voor bemonstering en retour zending. Desgewenst testen we het monster op hechtkracht.