Missie

Giving direction

Richting geven. Met deze missie is TG Lining sinds 1998 actief in het aanbrengen van geleidevoorzieningen voor blinden en slechtzienden. En dat is er een vanuit het hart omdat volgens ons iedereen het recht heeft om zich zelfstandig te verplaatsen in de openbare ruimte, in openbare gebouwen en bij het gebruik van het OV. Waar en wanneer men dat wil. Zo dragen we eraan bij dat mensen kunnen meedoen aan de samenleving en sociale contacten kunnen leggen en onderhouden. Ongeacht hun visuele beperking.