Historie

Zo is het gekomen...

Begin jaren ’90 werd ing. Ton Grahmbeek door de (voorheen) Nederlandse blindenorganisatie SBBS gevraagd om tot een standaard te komen van geleidevoorzieningen. Aanleiding was de grote diversiteit aan toegepaste geleidelijnen en markeringen wat bij veel blinden en slechtzienden voor onduidelijkheid zorgde over de te volgen route.

Op basis van gesprekken met gebruikers en vooral door hen te observeren bij het lopen met de taststok ontwikkelde Ton een geleidelijn die uitgaat van optimale stimulering van de tastzin, het (rest)zicht en het gehoor.

Om zijn bevindingen te toetsen aan de praktijk legde Ton zelf een aantal geleideroutes aan. Hiervoor gebruikte hij een tweecomponenten epoxyhars. Dit materiaal was niet eerder voor deze specifieke toepassing gebruikt maar bewees zich al snel als een kwalitatief hoogwaardig alternatief voor de tot dan gangbare materialen zoals beton.

Zo heeft wat ruim 25 jaar geleden begon met een onderzoek geresulteerd in een onderneming die de laatste jaren, onder de bezielende leiding van Tons' dochter Tamar Grahmbeek, sterk is gegroeid. TG Lining mag zich inmiddels marktleider in de Benelux noemen en beschikt over een toegewijd team van projectleiders en installateurs. Sinds 2012 wordt gewerkt vanuit een nieuw en modern gebouw in Heiloo dat is toegerust op verdere expansie.

Voor zijn niet aflatende inspanningen om mensen met een visuele beperking zo zelfstandig mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving werd Ton Grahmbeek in 2017 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In de samenvatting van het onderzoek naar geleidelijnen en markeringen leest u meer over de door Ton gehanteerde uitgangspunten bij de ontwikkeling van de ideale geleideroute. Het Volkskrant interview met Tamar Grahmbeek over de specifieke wereld van geleidevoorzieningen leest u hier.

 

 

Ton Grahmbeek