Tijdelijke vaccinatielocaties toegankelijk maken

Tijdelijke geleideroutes

Er zijn in Nederland 25 vaccinatielocaties waar wordt geprikt tegen corona. Tijdelijke geleidevoorzieningen voor blinden en slechtzienden zijn heel geschikt om deze locaties voor vaccinatie bereikbaar en toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. Toegankelijkheid is, juist nu, heel belangrijk! Daarnaast zijn de visuele routes op de grond natuurlijk voor iedereen handig om de logische weg te volgen. De geleidevoorzieningen kan de gebruiker voelen en volgen met de voet, voelt en hoort het patroon met de taststok en ziet het patroon met eventueel restzicht. De voorziening kan zo aangebracht worden op de grond dat het helpt om anderhalve meter afstand te houden.

In Nederland zijn zo’n 300.000 mensen blind of slechtziend en een groot deel van hen komt in aanmerking voor een vaccinatie. Voor alle mensen met een visuele beperking is het belangrijk om op een veilige manier hun weg te kunnen vinden naar de vaccinatielocatie. Blinkink helpt! Check ook www.blinkink.eu.

Project: tijdelijke geleideroutes

Product: (tijdelijke) geleideroute

Plaats: heel Nederland

Jaar: 2021