Koninklijke Visio

Apeldoorn

In de hal van het Alpha gebouw van Koninklijke Visio te Apeldoorn zijn smalle geleidelijnen aangebracht met een hoogte van 2,4mm boven de afgewerkte vloer. Deze lijnhoogte is, gelet op de egale ondergrond, tactiel uitstekend waarneembaar zonder dat sprake is van struikelgevaar. Evenmin vormen de lijnen een beletsel voor rolstoelrijders of gebruikers van een rollator.

Er is gekozen voor een witte uitvoering van de lijnen omdat deze het meest contrasteren met de donkere vloer. Dit is van belang voor mensen die nog wel het verschil tussen licht en donker kunnen waarnemen. Ter plaatse van aftakkingen zijn velden, zgn. keuzevlakken, leeg gelaten zodat de blinde- of slechtziende bezoeker weet waar hij naar rechts of links kan afslaan.

Project: Visio Apeldoorn

Product: TGGL-smal

Ondergrond: Forbo Alura

Opdrachtgever: Koninklijke Visio

Plaats: Apeldoorn

Jaar: 2015