Wayfinding & Symbolen

De ervaring leert dat onze producten niet alleen geschikt zijn om blinden en slechtzienden te 'geleiden' of richting te geven. Ook mensen zonder visuele beperking geven aan er baat bij te hebben. Omdat ze bijvoorbeeld sneller een specifieke afdeling in het ziekenhuis weten te vinden aan de hand van de corresponderende kleur geleidelijn.