TG lining Klanktegels

TG Klanktegelserie

Iedereen zal beamen dat het belangrijk is om te weten of je - al wandelend - een gevaarlijk punt nadert in de openbare ruimte. Voor iemand met een visuele beperking is vroegtijdige informatie van levensbelang. Een gebruiker van een geleideroute wil zo vroeg mogelijk geïnformeerd worden over gevaarlijke plekken die extra aandacht vragen voor zijn veiligheid. Hij kan deze plekken dan omzichtig benaderen en zijn loopsnelheid aanpassen.

De optimale klanktegelmarkering

De TG Lining klanktegels voldoen ruimschoots aan deze informatiebehoefte. Op ‘arm en stoklengte afstand’ kun je de TG Lining klanktegel bij het aantikken al vóór het bereiken horen. Er is een herkenbaar klankverschil; de tegel klinkt bij een lichte tik met de taststok duidelijk luider dan een geleidelijn. Het verschil is ook met de hand voelbaar door de veranderde trilling van de taststok. Dit effect wordt bereikt door de combinatie van een iets verende aluminium metalen box met daaronder een klankruimte en massief beton.

Slechtziende ’niet-stokgebruikers’, die vertrouwen op hun resterende gezichtsvermogen, zien op enige afstand al het opvallende markeringsvlak, doordat het oppervlak van de klanktegel (zilver geanodiseerd aluminium) veel meer licht reflecteert dan de omliggende ondergrond en geleidelijn.

Hoog antislipeffect

Het licht opgeruwde metalen oppervlak van de klanktegel is hard, dus niet vuilaanhechtend. De tegel heeft een zeer hoog antislipeffect waardoor hij volgens de Duits/Europese normering kan worden toegepast op plaatsen waar bijvoorbeeld olievervuiling plaatsvindt. De klanktegels van TG Lining zijn de meest robuuste tegels op de markt. Ze zijn in vrijwel elke buiten- en binnensituatie toepasbaar.

Er zijn 3 types TG Klanktegels:

Waarschuwen

De waarschuwingsklanktegel wordt toegepast op locaties waar extra attentie vereist is voor je veiligheid.

  • aanduiding waarschuwingsmarkering oversteekplaats
  • aanduiding trapgat, bovenaan de trap
  • aanduiding eindemarkering van een geleideroute, verder lopen zal gevaarlijk zijn of is niet mogelijk.
  • aanduiding eindemarkering op een (bus)halte, station etc.

Informeren

De TG Objectmarkeringsklanktegel (TGMTB) wordt toegepast op locaties waar extra attentie vereist is, maar waar geen gevaar dreigt:  

• aanduiding instapplaats bus

• aanduiding informatiepunt, zoals informatie(braille)borden

• aanduiding SOS-paal , CICO-zuilen

• aanduiding entree gebouw et cetera

Volgen en geleiden

De TG Geleidelijnklanktegel (TGGLB) maakt de serie compleet. Dit type klanktegel met 5 lijnen kan eenvoudig toegepast worden in praktisch elke bestrating. De TG Geleidelijnklanktegel is de meest eenvoudig te volgen geleidelijn op de markt. Door de klankkast volgt de gebruiker met gemak zijn weg.

Kleuren: de klanktegels zijn standaard zilver geanodiseerd. De geleidelijntegels zijn op verzoek ook in andere anodiseerkleuren leverbaar.  Wij geven u graag tips welke kleuren esthetisch én praktisch toepasbaar zijn in uw project.