Waarschuwings mat

Brancherichtlijn 'werken op perrons'

Bij onderhoudswerkzaamheden aan perrons dient te allen tijde te worden voorkomen dat er gevaarlijke situaties voor reizigers op het perron ontstaan. Met dit doel is de Brancherichtlijn ‘werken op perrons’ door de Stichting railAlert opgesteld. Hierin wordt onder andere voorgeschreven dat ter hoogte van de afgebakende werkplek een aanduiding ‘einde blindegeleidestrook’ voor reizigers wordt aangebracht, e.e.a. conform onderstaande situatieschets. TG Lining levert de hierop afgebeelde gele mat zowel  in een PVC als vinyl uitvoering. Onze geleideroutes zijn bedoelt voor- en bestand tegen- voetgangersverkeer. 

Bron: BR werken op perrons v1.1 2014-10

 

Specificatie Vinyl uitvoering

Afmetingen: 600 x 900 x 2mm

Profiel: 15 rijen van 10 stuks noppen in orthogonaal patroon

Afmetingen noppen: basis Ø25mm, top Ø15mm en hoogte 5mm

Kleur: Geel, hoge attentiewaarde restzicht

USP's

  • Eenvoudig te plaatsen
  • Geschikt voor hergebruik