Toegankelijk stembureau

Toegankelijk stembureau

Tijdelijke geleideroute

Toegankelijk maken

Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen met kiesrecht moet kunnen stemmen. Dat wil dus ook zeggen: toegankelijke stemlokalen. Voor mensen met een visuele beperking zijn stemlokalen inclusief als ze volledig zelfstandig hun weg kunnen vinden naar het lokaal en stemhokje. Deze zelfstandigheid faciliteer je met (tijdelijke) geleidelijnen. Daarmee zorg je voor een veilige geleide route. Maar waar begin je? Waar vind je tijdelijke geleidelijnen? Hoe en waar leg je ze? Wat zijn de richtlijnen? Waar moet je rekening mee houden? Aan welke eisen moeten ze voldoen? En hoe hou je tegelijkertijd rekening met mensen die slecht ter been zijn? TG Liningheeft alle deskundigheid in huis om jouw stemlokalen op een veilige manier toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden.

Meer weten over hoe je een stemlokaal het beste toegankelijk maakt voor mensen met een visuele handicap of beperking?

Kijk dan op onze website toegankelijkeverkiezingen.nl