Openbaar Vervoer

Openbaar Vervoer

Voor iedereen

TG Lining heeft 20 jaar ervaring in het toegankelijk maken van infrastructuur rondom bijna alle soorten vervoersmodaliteiten; van treintrambus en metro tot het veer Vlissingen-Breskens en zelfs de luchthavens Schiphol en Dublin Airport. Dagelijks leveren we zo onze bijdrage om het OV ook met recht Openbaar, dus voor iedereen toegankelijk, te laten zijn.

Nederland kent een wettelijke basis voor het toepassen van geleidevoorzieningen in het OV. Dit is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte waarin het Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer is opgenomen. De strekking hiervan is dat trein- en metroperrons, net als de stations(omgeving), vóór 1 januari 2020 dusdanig aangepast zijn dat een ieder er, ongeacht zijn of haar handicap, gebruik van kan maken.

Specifiek voor blinden en slechtzienden betekent 'aangepast' dat sprake is van een tactiele of andere richtinggevende routegeleiding. Door hier te klikken kunt u de volledige tekst van het Besluit lezen.