TG lining Blog

Inclusief ontwerpen en bouwen: het kan!
19/02/2020

Inclusief ontwerpen en bouwen: het kan!

Vanaf 2016 zijn de stations van de Oostlijn in Amsterdam gerenoveerd: de metrolijn van Amsterdam Centraal naar Gein en Gaasperplas. Architectenbureau GROUP A uit Rotterdam verzorgde het ontwerp van de vernieuwde metrostations. Een van de aandachtspunten was de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Bas Cuppen, architect bij GROUP A, licht toe.

GROUP A was vanaf 2009 betrokken bij de renovatie van de Oostlijn. Het bureau won, samen met Fabrique, de prijsvraag voor de renovatie van de 16 nog oorspronkelijke Oostlijn-stations, zoals Waterlooplein en Wibautstraat. Deze stations dateren uit de jaren '70 en waren door verschillende aanpassingen en toevoegingen (zoals bijvoorbeeld kaartautomaten) ‘verrommeld’. In 2016 begonnen de renovatiewerkzaamheden en in 2018 werden ze afgerond. Metro Oostlijn in Amsterdam is hierdoor weer een veilige, aangename en toegankelijke plek geworden.

Integratie geleidelijnen

De goede toegankelijkheid is mede te danken aan het feit dat GROUP A in een zo vroeg mogelijk stadium de toegankelijkheidsvoorzieningen integreerde in het ontwerpproces en in de uitvoering.

GROUP A: ‘Bij het ontwerpen proberen we altijd de toegankelijkheid zo vroeg mogelijk mee te nemen in het proces. Aan de integratie van de geleidelijnen kwamen we in dit geval (pas) toe toen het project al richting de uitvoering ging. Omdat het om een renovatieproject gaat, moesten we bovendien werken binnen bepaalde kaders, waardoor we de toegankelijkheid niet overal zo (ver) konden integreren als we idealiter zouden willen, bijvoorbeeld omdat posities van toegangspoorten en sos-zuilen waar belijning naar toe moest al vaststonden. Er waren al geleidelijnen aanwezig op de stations, maar die voldeden niet meer, omdat de routes binnen de stations veranderden door het nieuwe ontwerp.'

 

 

Praktisch en esthetisch

‘In samenspraak met de stadsergonoom van de gemeente Amsterdam en TG Lining hebben we nieuwe geleideroutes bedacht en aangelegd. Met TG Lining hebben we de principes rondom geleidelijnen doorgesproken. Er is een handboek met aanbevelingen rond geleidelijnen van straatniveau tot aan perron. Hierin staat bijvoorbeeld waar de aftakkingen moeten komen en hoe die er dan uit moeten zien. Maar deze aanbevelingen zijn niet overal even eenduidig, dus het was fijn om met TG Lining te kunnen bespreken wat zowel praktisch als esthetisch goed zou werken. Door de goede, prettige samenwerking met TG Lining konden we ervoor zorgen dat het een toegankelijk en esthetisch geheel is geworden.’

Reiziger centraal

GROUP A keek al in 2009 goed naar hoe de metrostations werden gebruikt. ‘We keken bij elk station bijvoorbeeld naar hoeveel reizigers er gebruik van maakten en welke uitgangen ze intensief gebruikten en welke minder. Op basis daarvan hebben we in ons ontwerp uitgangen gesloten, en trappen en liften bijgeplaatst. De reiziger stond tijdens het hele proces centraal en de stations moesten niet alleen toegankelijker worden voor iedereen, maar ook prettiger, veiliger en esthetischer.’ De onoverzichtelijke dode hoeken zijn verdwenen en in het nieuwe ontwerp zijn objecten zoals kaartautomaten, krantenbakken, sos-zuilen en infoborden geclusterd, zodat er minder verrommeling in de metrostations is.

Ook de verlichting is verbeterd: er zijn aan de plafonds, in de vloeren en liften nieuwe verlichtingsarmaturen geplaatst en er is op strategische plekken meer daglichttoetreding gecreëerd. Het geheel van keuzes heeft gezorgd voor meer overzicht, toegankelijkheid en meer gevoel van veiligheid voor alle reizigers.