TG lining nieuws

Dijklander Ziekenhuis maakt ruim baan voor blinden en slechtzienden
26/08/2020

Dijklander Ziekenhuis maakt ruim baan voor blinden en slechtzienden

Het Dijklander Ziekenhuis is met de ingebruikname van de Houd de lijn vrij!-stoeptegels het eerste ziekenhuis dat zijn toegankelijke entree vanaf de openbare weg voorziet van deze tegel. Het ziekenhuis vindt het belangrijk om, juist in deze tijd waarin we anderhalve meter afstand moeten bewaren, de aandacht te vestigen op de geleidelijnen die de openbare ruimte toegankelijk maken voor mensen die slechtziend of blind zijn. Aannemer Markus plaatste de tegels.

Duurzame oplossing

TG Lining, marktleider in geleidelijnen in de openbare ruimte, doneerde de tegels aan het ziekenhuis. Directeur Tamar Grahmbeek: ‘Bewustwording rond geleidelijnen was al belangrijk, maar is nu nog belangrijker geworden. Mensen die blind of slechtziend zijn kunnen niet zomaar even een stap opzij doen en zijn voor hun veiligheid in de openbare ruimte afhankelijk van geleidevoorzieningen die vrij beloopbaar zijn. Ik ben heel blij dat het Dijklander Ziekenhuis ruim baan maakt voor mensen met een visuele beperking.’

Slechts 44% van de mensen houdt rekening met het vrijhouden van geleidelijnen in de openbare ruimte. Er staan vaak fietsen, koffers of reclameborden op. Dit levert voor mensen die slechtziend of blind zijn lastige en zelfs gevaarlijke situaties op. Alle reden voor Bartiméus, Robert Coppes stichting, Koninklijke Visio en de Oogvereniging om ook in 2020 door te gaan met de campagne ‘Houd de lijn vrij!’.

Het samenwerkingsverband heeft een stoeptegel laten ontwikkelen als vervanger van de stickertegels. Met de tegel wordt op een duurzame manier aandacht gevraagd voor het vrijhouden van geleidelijnen; een oplossing waaraan in veel gemeenten behoefte was.

https://tglining.nl/producten/symbooltegels-specials/stoeptegels/houd-de-lijn-vrij-stoeptegel