Blind en slechtziend

Oorzaak en omvang

Sommige mensen worden zonder gezichtsvermogen geboren, bijvoorbeeld door een erfelijke aandoening. Anderen worden juist op latere leeftijd slechtziend of blind, soms zelfs acuut als gevolg van een ongeval. Wat blinden en slechtzienden gemeenschappelijk hebben is dat ze in hun bewegingsvrijheid worden belemmerd.

In Nederland hebben ruim 320.000 mensen een ernstige visuele beperking, dat is ongeveer 4% van de bevolking. Dit aantal stijgt de laatste jaren, onder andere doordat mensen ouder worden en omdat er sprake is van een toename van het aantal suikerziekte patiënten. Diabetes is zelfs de grootste veroorzaker van blindheid in Europa.

Naar schatting 76.000 mensen in Nederland zijn blind. Het criterium voor blindheid is dat iemand een visus heeft van minder dan 0.05 in het beste oog, of dat het gezichtsveld zich beperkt tot minder dan 10 graden. Het houdt dus niet altijd in dat iemand niets meer ziet! Soms wordt nog wel het verschil tussen licht en donker waargenomen. Veel voorkomende oogaandoeningen zijn retinitis pigmentosa, glaucoom en staar. Om het verschil te ervaren heeft epxertise-organisatie Bartiméus de Zien App ontwikkeld die gratis is te downloaden op telefoon en iPad.

 

Kennisportaal visuele handicap

Dit portaal bevat tal van praktische tips en adviezen die het leven met een visuele beperking soms net iets gemakkelijker kunnen maken. Het is opgezet door Kim Bols die sinds 2001 blind is als gevolg van meerdere oogaandoeningen. Kim heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan het samenstellen van een informatieve en bijzonder complete website die als baken fungeert voor mensen die net, of al langere tijd, geconfronteerd worden met blind- of slechtziendheid. Er is informatie te vinden rondom talloze thema's zoals onderwijs, mobiliteit, hulpmiddelen en vrije tijd. Een absolute aanrader voor een ieder die snel een concreet antwoord op zijn vraag wil zonder het web af te hoeven speuren.

www.visuelehandicap.be